Skip to content

NEXT POSTING DATE 15/02/24

Sona

Cart

Your cart is empty

NEXT POSTING DATE

15/02/24

All orders are posted 24 Tracked with Royal Mail.

#lnltgaidhlig

Tha Latha nan Lèintean-T Gàidhlig a' tilleadh am-bliadhna mar phàirt de thachartasan Seachdain na Gàidhlig! Cuir ort lèine-T no geansaidh le Gàidhlig sgrìobhte air Diciadain, 21 Gearran, agus brosnaich daoine eile gus pàirt a ghabhail san latha cuideachd. Ìsleachadh 20% leis an còd TARBH.

Gaelic T-Shirt Day is returning as part of this year's Seachdain na Gàidhlig! Don a T-shirt or jumper with Gaelic written on it on Wednesday, 21 February, and encourage others to get involved too. Enjoy 20% off with the code TARBH.

Offer ends 25/02/24. Order before 14/02/24 to get your t-shirt in time!